Botanika leśna II

2021L

Kod przedmiotu59S1P-BOTL
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBotanika leśna I
Wymagania wstępneZna budowę anatomiczną i morfologiczną roślin
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowe zagadnienia z systematyki roślin. Systemy klasyfikacji roślin- historyczne i współczesne. Różnorodność gatunkowa roślin. Charakterystyka nagozalążkowych i okrytozalążkowych. Ogólna charakterystyka roślin zarodnikowych. Współczesne rozmieszczenie gatunków drzewiastych w Polsce i historia migracji gatunków drzewiastych po okresie zlodowaceń. Leśne gatunki rzadkie i chronione- charakterystyka. Obce i inwazyjne gatunki drzew i krzewów występujące w leśnych zbiorowiskach Polski. ,ĆWICZENIA:Charakterystyka i przegląd wybranych grup roślin zarodnikowych: mszaki, widłaki, skrzypy, paprotniki i nauka ich rozpoznawania. Charakterystyka flory roślin naczyniowych runa leśnego z uwzględnieniem rożnych typów zbiorowisk leśnych- nauka ich rozpoznawania
Cel kształceniaWprowadzenie studenta w zagadnienia systematyki i taksonomii roślin. Przedstawienie koncepcji gatunku i współczesnych systemów klasyfikacji roślin. Zapoznanie studenta z morfologią i anatomią wybranych grup systematycznych. - mszaki widłaki, skrzypy i paprotniki.
Literatura podstawowa1) Tomanek J. Witkowska-Żuk L, Botanika leśna , t. 1, wyd. Wydawnictwa Rolnicze i Leśne, 2008, s. 1-612 2) Szweykowska A., Szweykowski J. , Systematyka roślin, t. 2, PWN Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi