Edukacja leśna

2023Z

Kod przedmiotu59S1P-EDL
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia terenowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówakres i rola edukacji leśnej; Funkcjonowanie edukacji leśnej w Lasach Państwowych; Podstawowe metody prowadzenia edukacji przyrodniczo - leśnej. Metodyka prowadzenia różnych form edukacji: zielone szkoły,ośrodki edukacji leśnej, izby edukacyjne, sprzątanie lasu, konkursy, gry, wycieczki po lesie, wystawy i stoiska; Leśne ścieżki edukacyjne; Leśne Kompleksy Promocyjne jako obiekty realizacji edukacji leśnej; Edukacja leśna a turystyka i rekreacja;Edukacja leśna niepełnosprawnych,ĆWICZENIA TERENOWE:Edukacja leśna w wybranej jednostce LP: ośrodki edukacji leśnej, ścieżki edukacyjne, muzea i ekspozycje; wykorzystanie terenów podmiejskich w edukacji leśnej:,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Edukacja leśna w wybranej jednostce LP: ośrodki edukacji leśnej, ścieżki edukacyjne, muzea i ekspozycje; wykorzystanie terenów podmiejskich w edukacji leśnej:,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:Metody edukacji przyrodniczo-leśnej, ze szczególnym uwzględnieniem metod edukacji aktywnej, podstawy tworzenia gier i zabaw dydaktycznych; konspekt zajęć edukacyjnych i sposób jego tworzenia. Projekt gry terenowej oraz konspektu zajęć edukacyjncyh,,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE: Edukacja leśna w wybranych jednostkach LP
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi