Ekonomika leśnictwa

2024Z

Kod przedmiotu59S1P-EKOLES
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi