Hodowla lasu I

2022L

Kod przedmiotu59S1P-HL1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówakres i rola przedmiotu, podstawy prawne związane z hodowlą lasu. Pojęcie rębni, elementy rębni. Naturalne odnowienie lasu - zalety i wady, możliwość uzyskania, technika cięć. Sztuczne odnowienie lasu. Elementy odnowienia sztucznego: sposoby przygotowania gleby, więźba sadzenia, technika i termin sadzenia, formy zmieszania różnych gatunków. Szczegółowa charakterystyka rębni. Odnawianie ważniejszych gatunków drzew. Poprawki, uzupełnienia i dolesienia. Przebudowa i przemiana drzewostanów. Odnawianie terenów trudnych.,ĆWICZENIA TERENOWE:Zapoznanie się z elementami rębni, formami rębni. Wykonanie oceny udatności upraw.,ĆWICZENIA PROJEKTOWE:Projekt odnowienia/przebudowy drzewostanu. Ocena udatności upraw.,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Wybór rębni przy odnowieniu lasu zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu.,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Wprowadzenie do rębni – wybór rębni przy odnowieniu lasu zgodnie z Zasadami Hodowli Lasu. Sztuczne odnowienie lasu – projektowanie upraw: wybór odpowiednich metod w przygotowaniu gleby, projektowaniu składu gatunkowego, więźby sadzenia, wyboru stopnia i formy zmieszania, poprawki. Ocena udatności upraw.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi-