Hydrologia leśna

2021Z

Kod przedmiotu59S1P-HYDR
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówola lasu w bilansie wodnym zlewni. Wpływ lasu na cykl hydrologiczny. Przyczyny, skutki i metody zapobiegania deficytowi wodnemu w lasach. Retencyjna rola lasu. Metody zwiększania retencji wodnej w lasach. ,ĆWICZENIA AUDYTORYJNE:Terenowe pomiary hydrologiczne. Opracowanie operatu hydrologicznego wybranego cieku leśnego wraz zbilansem wodnym. Wykorzystanie narzędzi komputerowych : GIS i oprogramowania specjalistycznego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
UwagiĆwiczenia wymagają umiejętności obsługi oprogramowania MS OFFICE