Nasiennictwo i szkółkarstwo leśne

2022L

Kod przedmiotu59S1P-NSZLES
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi