Przedmiot do wyboru 5

2023Z

Kod przedmiotu59S1P-PDW5
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi