Przedmiot do wyboru 9

2024Z

Kod przedmiotu59S1P-PDW9
Punkty ECTS
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi