Praca dyplomowa

2024Z

Kod przedmiotu59S1P-PDYP
Punkty ECTS 15
Typ zajęć Pracownia dyplomowa
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi