Praktyka zawodowa

2023L

Kod przedmiotu59S1P-PRAKZAW
Punkty ECTS 32
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi