Produkcyjność lasu

2022L

Kod przedmiotu59S1P-PRODL
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi