Systemy informacji przestrzennej

2022L

Kod przedmiotu59S1P-SINP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi