Społeczna rola lasów

2023Z

Kod przedmiotu59S1P-SRL
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia terenowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi