Technologie informacyjne

2021L

Kod przedmiotu59S1P-TECHINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńKOMPUTEROWE:System operacyjny WINDOWS. Edytor tekstów – MS WORD. Arkusz kalkulacyjny – MS EXCEL. Programy prezentacyjne – POWER POIN
Opis wykładówIA KOMPUTEROWE:System operacyjny WINDOWS. Edytor tekstów – MS WORD. Arkusz kalkulacyjny – MS EXCEL. Programy prezentacyjne – POWER POINT
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi