Uboczne użytkowanie lasu

2022Z

Kod przedmiotu59S1P-UUL
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia praktyczne
Ćwiczenia terenowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówoncepcja i zakres ubocznego użytkowania lasu, znaczenie produktów niedrzewnych w gospodarce leśnej i w życiu człowieka, historia i aktualnie zachodzące zmiany i tendencje w użytkowaniu niedrzewnych produktów leśnych, regulacje prawne i organizacja ubocznego użytkowania lasu. Aktualne problemy i i możliwości użytkowania leśnych produktów niedrzewnych w obliczu trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej. Charakterystyka leśnej bazy surowców niedrzewnych w kraju i za granicą, znaczenie, wykorzystanie. Grzyby wielkoowocnikowe, wybrane surowce zielarskie i owoce runa charakterystyka, występowanie, znaczenie.,ĆWICZENIA TERENOWE: Użytkowanie wybranych ubocznych produktów leśnych w LP. ,ĆWICZENIA PRAKTYCZNE:Budowa grzybów wielkoowocnikowych, podstawy oznaczania i rozpoznawania grzybów wielkoowocnikowych, przegląd wybranych gatunków leśnych grzybów jadalnych i trujących. Handel i przetwórstwo owocnikami grzybów wielkoowocowych. Użytkowanie wybranych ubocznych produktów leśnych. Podstawy użytkowania wybranych leczniczych roślin leśnych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi