Administracja

Administration

2019L

Kod przedmiotu1960N1-ADM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającenauka o państwie i prawie
Wymagania wstępnepodstawowa wiadomości o rganach władzy
Opis ćwiczeńdefinicja administracji, struktura administracji, kompetencje organów administracyjnych
Opis wykładówdefinicja administracji, struktura administracji, kompetencje organów administracyjnych, etyka administracji, administracja w aspekcie UE
Cel kształceniaGłównym celem przedmiotu jest nabycie wiedzy oraz wykształcenie umiejętności praktycznych z zakresu funkcjonowania administracji publicznej.
Literatura podstawowaLITERATURA PODSTAWOWA 1) Hausner J., 2006r., "Administracja publiczna", wyd. Warszawa , 2) Izdebski H., Kulesza M., 2004r., "Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne", wyd. Warszawa , 3) Witkowski W., 2007r., "Historia administracji w Polsce 1764-1989", wyd. Warszawa , 4) Habuda L., 2007r., "Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej", wyd. Wrocław.
Literatura uzupełniająca1) Niewiadomski, Prawo administracyjne, t. , Warszawa, 2016, s.
Uwagi