Bezpieczeństwo informacyjne

Information Security

2018Z

Kod przedmiotu1960N1-BEZPIN
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceTeoria bezpieczeństwa
Wymagania wstępne-
Opis ćwiczeńIstota bezpieczeństwa informacyjnego (znaczenie BI w XXI wieku, ujęcia BI, elementy BI). Bezpieczeństwo informacji (idea, prawne aspekty, środki mające wpływ na bezpieczeństwo). Bezpieczeństwo teleinformatyczne (charakterystyka, podstawowe wymagania, dokumentacja, metody i środki ochrony danych). Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym (systemowe ujęcie zarządzania BI, ryzyko w zarządzaniu BI, audyt systemu zarządzania).
Opis wykładówMiejsce i rola informacji we współczesnym świecie. Podstawowe definicje (informacja, bezpieczeństwo, społeczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo informacyjne). Zagrożenie bezpieczeństwa informacyjnego państwa polskiego. Istota i zagrożeń cyberterrorystycznych we współczesnym świecie. System bezpieczeństwa informacyjnego Polski. Ochrona informacyjna granic i terytorium państwa. Uwarunkowania i ochrona informacji niejawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego Polski.
Cel kształceniaZaznajomienie studenta z istotą bezpieczeństwa informacyjnego (jego podziałami) w kontekście bezpieczeństwa narodowego.
Literatura podstawowa1) Bączek P., "Zagrożenia informacyjne a bezpieczeństwo państwa polskiego,", wyd.. Adam Marszałek, Toruń 2005 2) "Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa,", wyd. PISM, Warszawa 2009, 3) Janczak J., Nowak A., "Bezpieczeństwo informacyjne. Wybrane problemy", AON, Warszawa 2013 4) Liedel K., "Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego,", wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005 5) Liderman K., "Bezpieczeństwo informacyjne", wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012 6) Nowak A., Scheffs W., "Zarządzanie bezpieczeństwem informacyjnym", AON, Warszawa 2010
Literatura uzupełniająca1) Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M.F., wyd. Fundacja Studiów Międzynarodowych, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, 2003r., tom 2) Guisnel J., wyd. Znak, Wojny w cyberprzestrzeni, 1998r., tom 3) Kowalewski J., Kowalewski M., wyd. Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, Ochrona informacji i systemów teleinformatycznych w cyberprzestrzeni, 2017r., tom 4) red. K. Liedel, wyd. Difin, Transektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego, 2011r., tom , 45-62s.
Uwagi