Przedmiot do wyboru

Monographic Lecture

2017Z

Kod przedmiotu1960N1-PDWYB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty ze studiów I stopnia związane z bezpieczeństwem państwa
Wymagania wstępneZnajomość podstawowych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa
Opis ćwiczeńPogłębianie wiedzy z zakresu tematyki poruszanej na temacie
Opis wykładówGłówne pojęcia, teorie i klasyfikacje z zakresu omawianego tematu
Cel kształceniaCelem kształcenia jest poszerzenie wiedzy z zakresu wybranego przedmiotu
Literatura podstawowaKuźniar R., Balcerowicz B., Bieńczyk-Missala A. (red.), 2012, Bezpieczeństwo międzynarodowe; Łoś-Nowak T., 2011, Polityka zagraniczna. Aktorzy-potencjały-strategie; Malendowski W., Mojsiewicz C., 1998, Stosunki międzynarodowe; Nye J.S., 2009, Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii; Zięba R., 2008, Bezpieczeństwo po zimnej wojnie.
Literatura uzupełniająca1) Żukowski et al, Podstawowe kategorie bezpieczeństwa narodowego, t. , , 2015, s.
Uwagi