Strategia bezpieczeństwa

Strategy of security

2018Z

Kod przedmiotu1960N1-SBEZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu historii Polski i powszechnej, wiedza z zakresu systemu bezpieczeństwa państwa
Opis ćwiczeńklasycy myśli strategicznej, strategia bezpieczeństwa Polski w ujęciu historycznym, współczesna strategia bezpieczeństwa Polski
Opis wykładówpojęcie strategii bezpieczeństwa, ewolucja pojęcia strategia, cykl strategiczny, strategie bezpieczeństwa państw świata
Cel kształceniazapoznanie się z myślą strategiczną, zaznajomienie studentów z głównymi uwarunkowaniami strategii bezpieczeństwa Polski, opanowanie umiejętności budowania strategii bezpieczeństwa państwa
Literatura podstawowa1) Koziej Stanisław, Między piekłem a rajem: szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku, t. ., Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006, s. . 2) Kuźniar Roman, Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki, t. ., Scholar, 2005, s. .
Literatura uzupełniająca1) Balcerowicz Bolesław, wyd. Bellona, Sojusz a obrona narodowa, 1999r., tom ., .s. 2) Brzeziński Zbigniew, wyd. Świat Książki, Wielka szachownica, 1998r., tom ., .s. 3) Beaufre A., wyd. MON, Wstęp do strategii. Odstraszanie i strategia, 1968r., tom ., .s.
Uwagi-