Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1

2018L

Kod przedmiotu1960N1-SEMDYP1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępneZnajomość metod i technik badawczych
Opis ćwiczeńZapoznanie z procesem prowadzenia badań naukowych oraz systematyczne przygotowywanie pracy dyplomowej. Pogłębianie wiedzy dotyczącej efektywnego i poprawnego planowania procesu badawczego. Kształtowanie umiejętności niezbędnych do skutecznego realizowania postawionych celów badawczych. Omawianie sprawdzonych przez promotora części prac dyplomowych. Udzielanie odpowiedzi na postawione pytania badawcze, weryfikacja hipotez, formułowanie konkluzji i wyprowadzanie wniosków. Nanoszenie uwag promotora. Wspieranie studentów w przezwyciężaniu problemów związanych z pisaniem pracy dyplomowej.
Opis wykładów-
Cel kształceniaCelem kształcenia jest przygotowanie pracy dyplomowej i jej obrona
Literatura podstawowa1) Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, INP UWM, 2008 2) Babbie E.,, Badania społeczne w praktyce, PWN, 2003 3) Korzeniowski R, Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego, INP UWM, 2013
Literatura uzupełniająca1) Sztumski Janusz, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk, 1999 2) Sułek Mirosław, Metody i techniki badań stosunków międzynarodowych, AON, 2004 3) Chodubski Andrzej, Wstęp do badań politologicznych, UG, 2004
Uwagi