Terroryzm a bezpieczeństwo państwa

Terrorism and State Security

2019Z

Kod przedmiotu1960N1-TABP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceSystem bezpieczeństwa narodowego
Wymagania wstępnePodsatawowa znajomość nt. systemu bezpieczeństwa państwa
Opis ćwiczeńZagrożenie terrorystyczne w Europie Terroryzm bliskowschodni. Terroryzm na kontynencie afrykańskim. Terroryzm w Azji. Al-Kaida i Państwo Islamskie
Opis wykładówGeneza terroryzmu. Rodzaje terroryzmu. Przyczyny współczesnego terroryzmu. Skutki terroryzmu dla bezpieczeństwa państw. Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu. Psychologiczne przesłanki terroryzmu
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przedsatwienie wiedzy na temat wpływu terroryzmu na bezpieczeństwo państwa.
Literatura podstawowa1) Zbigniew Lach, Andrzej Łaszczuk,, Geografia bezpieczeństwa, AON Warszawa, 2004 2) Stanisław Otok, , Geografia polityczna, PWN Warszawa, 1997 3) Ryszard Jakubczak, Ryszard Radziejowski, Terroryzm a bezpieczeństwo państwa w erze globalizmu, WAT Warszawa, 2011 4) K. Jałoszyński, W. Zubrzycki, J. Jabłoński,, Kontrterroryzm: siły specjalne, działania, wydarzenia w 2016 roku, WSPOL Szczytno, 2017
Literatura uzupełniająca1) S. Wojciechowski, P. Osiewicz, Zrozumieć współczesny terroryzm : wybrane aspekty fenomenu, Warszawa 2017., tom 2) Ch. Townshend, Terroryzm, Łódź 2017, tom 3) B. Hołyst, Terroryzm. T.1, Warszawa 2011., tom
Uwagi