Teoria bezpieczeństwa

Theory of security

2017Z

Kod przedmiotu1960N1-TBEZP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającepodstawowa wiedza o świecie współczesnym
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza o świecie współczesnym
Opis ćwiczeń-Strategia bezpieczeństwa narodowego RP - Strategia bezpieczeństwa wybranych państw europejskich - Strategia bezpieczeństwa USA - Naczelne władze państwa w sytuacji nadzwyczajnych zagrożeń -Polska w europejskim systemie bezpieczeństwa - Rola organizacji międzynarodowych w stabilizowaniu bezpieczeństwa - Teoria konfliktów zbrojnych
Opis wykładówBezpieczeństwo narodowe – geneza i pojęcie Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Bezpieczeństwo międzynarodowe – pojęcie i kryteria Polityka zagraniczna państwa a bezpieczeństwo międzynarodowe Uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego
Cel kształceniaCELEM PRZEDMIOTU JEST PRZEDSTAWIENIE STUDENTOM PODSTAWOWYCH POJĘĆ I ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU TEORII BEZPIECZEŃSTWA, PRZEKAZANIE UMIEJĘTNOŚCI DEFINIOWANIA GŁÓWNYCH PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z TĄ PROBLEMATYKĄ, ZARÓWNO W WYMIARZE GLOBALNYM, REGIONALNYM JAK I SUBREGIONALNYM. TEORIA BEZPIECZEŃSTWA ANALIZOWANA NA WYKŁADACH I ĆWICZENIACH BĘDZIE POPARTA PRZYKŁADAMI Z NAJNOWSZEJ HISTORII EUROPY I ŚWIATA
Literatura podstawowa1) Aleksandrowicz T, 2002r., "Terroryzm międzynarodowy, Polska wobec terroryzmu", wyd. Instytut Studiów Strategicznych, Kraków,, 2) Bobrow D.B., Haliżak E., Zięba R. , 1997r., "Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku", wyd. Warszawa, 3) Cesarz E., Stadtmuller E., 2004r., "Problemy współczesnego świata", wyd. Wrocław, 4) Czulda R., 2010r., "Polityka bezpieczeństwa militarnego Stanów Zjednoczonych 2001 – 2009", wyd. Warszawa, 5) Płachta M., Wojnowski P., 2004r., "Amerykańsko-europejska walka z terroryzmem: razem mimo różnic", wyd. Zeszyty Akademii Dyplomatycznej , 6) Kuźniar R., 2001r., "Polska polityka bezpieczeństwa 1989-2000", wyd. Warszawa, 7) Wojciechowski S., Fiedler R. , 2009r., "Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata", wyd. Poznań, 8) Żukrowska K., Grącik M., 2006r., "Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka", wyd. Warszawa.
Literatura uzupełniająca1) Fijałkowska B., Żukowski A.,, "Unifikacja i różnicowanie się współczesnej Europy", , t. , wyd. Warszawa, 2002r.,, s.
Uwagi