Wiedza o państwie i prawie

Knowledge of State and Law

2017Z

Kod przedmiotu1960N1-WOPIP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzająceWOS
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza o państwie i prawie
Opis ćwiczeńpojęcia państwa, koncepcje genezy państwa, pojęcie i koncepcje prawa
Opis wykładówpaństwo - koncepcje genezy, formy; pojęcie prawa
Cel kształceniaPogłębienie wiedzy o regułach determinujących funkcjonowanie współczesnych państw. Analiza procesu ewolucji państwa, jego celów i funkcji na tle przemian dziejowych. Celem jest pokazanie istoty współczesnych państw demokratycznych w kontekście znaczenia tych dwóch pojęć. Istotne jest poznanie zagadnień związanych z istotą współczesnego państwa prawa, a także pojęć normy prawnej oraz źródeł prawa. Pozwoli to na wyciągniecie wniosków dotyczących relacji państwa i prawa.
Literatura podstawowa1) S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski, 2005r., "Podstawowe kategorie polityki", wyd. INP UWM, 2) B. Szmulik, M. Żmigrodzki, 2006r., "Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce", wyd. UMCS, 3) K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, 2007r., "Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych", 4) L. Grzonka, A. Korybski, 2014r., "Wiedza o państwie i prawie", wyd. Lex.
Literatura uzupełniająca1) Wojtaszczyk, Jakubowski, Załęski, Systemy rządów, t. , Warszawa, , s.
Uwagi