Wykład monograficzny

Monographic Lecture

2018L

Kod przedmiotu1960N1-WYKMON
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty związane z problematyką bezpieczeństwa
Wymagania wstępneZnajmość podstawowej terminologii z zakresu teorii stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeńśtwa narodowego
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówEwolucja idei integracji europejskiej, deklaracja Szumana, plan Plewena, instytucjonalny rozwój wspólnot europejskich, istota bezpieczeństwa europejskiego po drugiej wojnie światowej, unijna polityka obrony i bezpieczeństwa, zagrożenia globalne a bezpieczeństwo we współczesnej Europie, idea utworzenia armii europejskie, oraz wzmocnienia integracji w zakresie obrony i bezpieczeństwa państw członkowskich.
Cel kształceniaCelem jest zapoznanie studenta z koncepcjami, problemami integracji europejskiej w zakresie obrony i bezpieczenswa oraz z instytucjami UE odpowiadajacymi za polityke biezpieczenstwa.
Literatura podstawowa1) żukowski, 1. Podstawowe kategorie bezpieczenstwa narodowego. Pod redakcja A. Zukowskiego, M. Hartlinskiego, W.T. Modzelewskiego, J. Wieclawskiego. 2015, wyd.Olsztyn. 2. P. Wawrzyk, 2012r., Bezpieczenstwo wewnetrzne Unii Europejskiej, wyd. Warszawa. 3. T. Aleksandrowicz, 2011r., Bezpieczenstwo w Unii Europejskiej, wyd. Warszawa. 4. A. Domagala, 2011r., Integracja Polski z Unia Europejska, wyd. Warszawa. 5. M. Witkowska, 2008r., Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, wyd. Warsawa. , OLsztyn, 2015 2) Sokala, 1) Sokala A., 2010r., "Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim: struktura organizacyjna, charakter prawny, kompetencje", wyd. Toruń, 2) Żukowski A. , 1999r., "Systemy wyborcze. wprowadzenie.", wyd. Olsztyn, 3) Sokala A., 2013r., "Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych", wyd. Warszawa, 4) Akt prawny Rady Europy opinia Nr 190/2002, "Kodeks dobrej praktyki w sprawach wyborczych", 5) U.S. Agency for International Development, 2013r., "Best practices in electoralsecurity. A guide for democracy, human rights and gavernance programming", wyd. Washington., Warszawa, 2010 3) Żukowski, Systemy wyborcze, Olsztyn, 1999
Literatura uzupełniająca1) Tyrczynski, Bezpieczeństwo Europejskie: system, instytucje, funkcjonowanie, ATLA, 2011 2) Łastawski, Historia integracji europejskiej, Wyd Adam Marszałek, 2011 3) Cziomer, Międzynarodowe bezpieczeństwo energetyczne XXI wieku, AFM, 2009 4) J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michalowska-Gorywoda, Integracja Europejska, WK, 2007 5) Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego, Scholar, 2004
Uwagi-