Wykład monograficzny

Monographic Lecture

2018L

Kod przedmiotu1960N1-WYKMON
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającePrzedmioty związane z problematyką bezpieczeństwa
Wymagania wstępneZnajmość podstawowej terminologii z zakresu teorii stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeńśtwa narodowego
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówEwolucja idei integracji europejskiej, deklaracja Szumana, plan Plewena, instytucjonalny rozwój wspólnot europejskich, istota bezpieczeństwa europejskiego po drugiej wojnie światowej, unijna polityka obrony i bezpieczeństwa, zagrożenia globalne a bezpieczeństwo we współczesnej Europie, idea utworzenia armii europejskie, oraz wzmocnienia integracji w zakresie obrony i bezpieczeństwa państw członkowskich.
Cel kształceniaCelem jest zapoznanie studenta z koncepcjami, problemami integracji europejskiej w zakresie obrony i bezpieczenswa oraz z instytucjami UE odpowiadajacymi za polityke biezpieczenstwa.
Literatura podstawowa1. Podstawowe kategorie bezpieczenstwa narodowego. Pod redakcja A. Zukowskiego, M. Hartlinskiego, W.T. Modzelewskiego, J. Wieclawskiego. 2015, wyd.Olsztyn. 2. P. Wawrzyk, 2012r., Bezpieczenstwo wewnetrzne Unii Europejskiej, wyd. Warszawa. 3. T. Aleksandrowicz, 2011r., Bezpieczenstwo w Unii Europejskiej, wyd. Warszawa. 4. A. Domagala, 2011r., Integracja Polski z Unia Europejska, wyd. Warszawa. 5. M. Witkowska, 2008r., Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, wyd. Warsawa.
Literatura uzupełniająca1) Cziomer, Miedzynarodowe bezpieczenstwo energetyczne XXI wieku, 2009r., tom 2) Tyrczynski, Bezpieczenstwo Europejskie: system, instytucje, funkcjoonowanie, 2011r., tom 3) Zieba, Instytucjonalizacja bezpieczenstwa europejskiego, 2004r., tom 4) Lastawski, Historia integracji europejskiej, 2011r., tom 5) J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michalowska-Gorywoda, Integracja Europejska, 2007r., tom
Uwagi-