Wychowanie fizyczne

Physical Education

2018Z

Kod przedmiotu38-00-N1-WF
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wychowanie fizyczne
Przedmioty wprowadzającewychowanie fizyczne, biologia
Wymagania wstępneZnajomość podstaw techniki, taktyki i przepisów gier zespołowych oraz sportów indywidualnych.
Opis ćwiczeńDoskonalenie umiejętności ruchowych, techniki i taktyki sportów drużynowych, sportów indywidualnych oraz zabaw ruchowych. Autorskie programy zajęć z elementami wychowania fizycznego, sportu, rekreacji, aktywności pro zdrowotnej. Pomiar sprawności fizycznej: testy sprawnościowe.
Opis wykładówNie dotyczy.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami, strukturą oraz piśmiennictwem z zakresu kultury fizycznej. Uzyskanie wiedzy i umiejętności do samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami gier i zabaw zespołowych oraz sportów indywidualnych.
Literatura podstawowa1) Rózni autorzy, Podręczniki metodyczne z wychowania fizycznego, sportu i rekreacji. , Różne wydawnictwa, 2018
Literatura uzupełniająca1) Polskie Związki Sportowe, Przepisy wybranych sportów indywidualnych i zespołowych., Różne wydawnictwa, 2018
Uwagibrak