Administracja

Administration

2021L

Kod przedmiotu1960N1-ADM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowaLITERATURA PODSTAWOWA 1) Hausner J., 2006r., "Administracja publiczna", wyd. Warszawa , 2) Izdebski H., Kulesza M., 2004r., "Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne", wyd. Warszawa , 3) Witkowski W., 2007r., "Historia administracji w Polsce 1764-1989", wyd. Warszawa , 4) Habuda L., 2007r., "Administracja i polityka. Proces decyzyjny w administracji publicznej", wyd. Wrocław.
Literatura uzupełniająca
Uwagi