Bezpieczeństwo międzynarodowe w regionie Europy środkowej i wschodniej

2019Z

Kod przedmiotu1960N1-BEZPMIE
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Czaputowicz, Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, Warszawa, 2012 2) Nye, Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa, 2009 3) Gołębiewski, Anatomia bezpieczeństwa, Warszawa, 2015 4) R. Zięba, , Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie , Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi