Bezpieczeństwo międzynarodowe na początku XXI wieku

International security in XXI century

2021L

Kod przedmiotu1960N1-BMIEDZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceSystem bezpieczeństwa narodowego
Wymagania wstępneZnajmość podstawowej terminologii z zakresu teorii stosunków międzynarodowych oraz bezpieczeńśtwa narodowego
Opis ćwiczeń- zagrożenia bioterroryzmem w kontekście współczesnych wyzwań bezpieczeństwa międzynarodowego - misje i operacje pokojowe a bezpieczeństwo międzynarodowe - Rosja a bezpieczeństwo międzynarodowe - polityka Unii Europejskiej a bezpieczeństwo międzynarodowe - wojna na Ukrainie - zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego Polski - prywatny sektor obronny a bezpieczeństwo międzynarodowe - bezpieczeństwo w basenie Morza Śródziemnego - wybrane problemy bezpieczeństwa międzynarodowego (terroryzm, cyberterroryzm, migracje, demografia, zmiany klimatyczne, polityka energetyczna) - ewolucja europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony
Opis wykładów- podstawowe kategorie bezpieczeństwa międzynarodowego - ewolucja polityki bezpieczeństwa międzynarodowego - bezpieczeństwo międzynarodowe w teorii stosunków międzynarodowych - instytucje międzynarodowe a bezpieczeństwo na świecie - wojskowe aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego - system euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe
Cel kształceniaCelem kształcenia jest zrozumienie i przyswojenie przez studentów podstawowych kategorii i pojęć przedmiotowych, takich jak rozwój studiów nad bezpieczeństwem międzynarodowym, uwarunkowania bezpieczeństwa międzynarodowego zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego oraz podstawowe problemy bezpieczeństwa współczesnego świata
Literatura podstawowa1) Czaputowicz J., Bezpieczeństwo międzynarodowe. Współczesne koncepcje, t. ., ., 2012, s. . 2) Nye J., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, t. ., ., 2009, s. . 3) Gołębiewski, Anatomia bezpieczeństwa, t. ., ., 2015, s. .
Literatura uzupełniająca1) Domański T., wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Międzynarodowe oblicza terroryzmu: ujęcie interdyscyplinarne, 2017r., tom 2) Kłosowicz R., wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Konteksty dysfunkcyjności państw Afryki Subsaharyjskiej, 2017r., tom 3) Marszałek-Kawa J., Bodio T. (red.), wyd. Wydawnictwo Adam Marszałek, Polityka bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, 2016r., tom 4) Załęski K., wyd. Wydawnictwo Naukowe WSB, Relacje i stosunki międzynarodowe w kształtowaniu bezpieczeństwa europejskiego, 2017r., tom 5) Wyrębek H., Wróblewski R. (red.), wyd. Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego, Determinanty bezpieczeństwa militarnego , 2016r., tom
Uwagi