Cyberterroryzm

Cyberterrorism

2021Z

Kod przedmiotu1960N1-CYBER
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającePolityka bezp. UE; system bezp. narodowego; bezp. informacyjne; geopolit. uwarunkowania bezp. Polski
Wymagania wstępneZaliczony 2 rok
Opis ćwiczeńAtaki cyberterrorystyczne (na przykładach). Wojny internetowe. Bezpieczeństwo informacyjne. Konwencja o cyberprzestępczości.
Opis wykładówDefiniowanie "cyberterroryzmu". Cyberterroryzm jako nowe oblicze terroryzmu. Propaganda i komunikacjia. Internet jako broń. "Systemy krytyczne" i przykłady naruszeń bezpieczeństwa. Cyberterroryzm w doktrynie obronnej USA. NATO a cyberterroryzm. Polska obrona cyberprzestrzeni - strategia i doktryna cyberbezpieczeństwa RP.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z problematyką terroryzmu w odmianie "cyber".
Literatura podstawowa1) Bógdał-Brzezińska A., Gawrycki M.F, Cyberterroryzm i problemy bezpieczeństwa informacyjnego we współczesnym świecie, ASPRA-JR, 2003 2) Lakomy M., Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw, Uniw. Śląski, 2015 3) Liedel K., Piasecka P., Aleksandrowicz T. R. (red.), Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, Difin, 2011, s. 437-448 4) Adamski J., Nowe technologie w służbie terrorystów, Trio, 2007, s. 91-146 5) Madej M., Zagrożenia asymetryczne bezpieczeństwa państw obszaru transatlantyckiego, PISM, 2007, s. 323-383 6) Jemioła T., Kisielnicki J., Rajchel K. (red.), Cyberterroryzm - nowe wyzwania XXI wieku, WSIZiA , 2009 7) Madej M., Terlikowski M. (red.), Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa, PISM, 2009
Literatura uzupełniająca1) Liedel K., wyd. Adam Marszałek, Bezpieczeństwo informacyjne w dobie terrorystycznych i innych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego, 2006r., tom 2) Bednarek J., Andrzejewska A, wyd. Żak, Cyberświat - możliwości i zagrożenia, 2009r., tom
Uwagi