Filozofia współczesna

Contemporary Philosophy

2020L

Kod przedmiotu1960N1-FILWS
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceFilozofia
Wymagania wstępneOgólna znajomość filozofii do końca czasów nowożytnych, znajomość podstawowych pojęć i kategorii z zakresu filozofii
Opis ćwiczeńPozytywizm A. Comte'a; Marsizm-leninizm; Egzystencjalizm S. Kierkegaarda; Nihilizm F. Nietschego; Wolność w filozofii J.-P. Sartre'a; Egzystencjalizm M. Heideggera; Problem sensu ludzkiego życia w filozofii A. Camusa; Idee współczesnego tomizmu;
Opis wykładówFenomenologia E. Husserla; Filozofia życia H. Bergsona; Filozofia L. Wittgensteina; Personalizm E. Mouniera; Filozoficzne zasady psychoanalizy Z. Freuda i E. Fromma; Strukturalizm C. Levi-Straussa; Hermeneutyka P. Ricoeura; Postmodernizm J. Derridy
Cel kształceniaPoznanie współczesnych nurtów filozofii i ich znaczenia dla kształtu współczesności
Literatura podstawowa1) J. Tischner (red.), Filozofia współczesna, Instytut Teologiczny, 1987 2) A. J. Ayer, Filozofia w XX wieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000 3) E. Gilson, T. Langan, A.A. Maurer, Historia filozofii współczesnej, IW PAX, 1979
Literatura uzupełniająca1) W. Mackiewicz, wyd. Wydawnictwo Witmark, Filozofia współczesna w zarysie, 1994r., tom 2) W. Tatarkiewicz, wyd. PWN, Historia filozofii, 1981r., tom 3 3) M. Hempoliński, wyd. PWN, Filozofia współczesna, 1989r., tom
Uwagi