Geografia

Geography

2019Z

Kod przedmiotu1960N1-GEOG
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające-
Wymagania wstępnepodstawowa wiedza z zakresu geografii, znajomość mapy Polski i świata, umiejętność czytania map
Opis ćwiczeńgeografia regionów świata, rozpoznawanie na mapie kontynentów najważniejszych obiektów geograficznych
Opis wykładówpojęcie geografii, subdyscypliny geografii
Cel kształceniarozwinięcie teoretycznej wiedzy z zakresu geografii, rozwinięcie umiejętności czytania mapy oraz zdobywania i interpretacji tak zdobytych informacji
Literatura podstawowa1) Carlo Jean, Geopolityka, t. ., Wrocław, 2003, s. . 2) Stanisław Otok, Geografia polityczna, t. ., Warszawa, 1997, s. . 3) Jadwiga Bohdanowicz, Zarys geografii historycznej i politycznej cywilizacji, t. ., Gdańsk, 2000, s. . 4) Zbigniew Rykiel, Podstawy geografii politycznej, t. ., Warszawa, 2006, s. . 5) Jakub Potulski, Wprowadzenie do geopolityki, t. ., Gdańsk, 2010, s. .
Literatura uzupełniająca1) J. Makowski (red.), wyd. Warszawa, Geografia regionalna świata, 2017r., tom ., .s.
Uwagi-