Historia

History

2019Z

Kod przedmiotu1960N1-HIST
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria Polski i historia powszechna XIX wieku.
Wymagania wstępneWiedza z historii Polski i historii powszechnej z zakresu szkoły podstawowej i średniej
Opis ćwiczeńStaropolskie dziedzictwo polityczne. Miejsce Polski w Europie średniowiecznej i nowożytnej. Apologia i krytyka postawy politycznej Romana Dmowskiego i Józefa Piłsudskiego. Stalin a powstanie warszawskie. Nowej powojenne Niemcy. Wojna wietnamska.
Opis wykładówKluczowe zjawiska i procesy średniowiecznych i nowożytnych dziejów Polski i Świata. Dzieje II RP, PRL oraz geneza i pierwsze lata III Rp Historia powszechna epoki międzywojennej oraz II wojny światowej. Świat w epoce zimnej wojny.
Cel kształcenia-analiza i rozumienie: -stosunków wewnętrznych państwa polskiego w XX w. -położenia między narodowego Polski w XX w.
Literatura podstawowa1) Bankowicz B., M. Bankowicz, A. Dudek, , Leksykon historii XX w, Wydawnictwo Geo, 1998 2) Czubiński A., Historia powszechna XX w. , Wydawnictwo Poznańskie, 2003 3) Paul Jonson, Historia świata od 1917 do 1990, Fijorr Publishing, 1992
Literatura uzupełniająca1) Roszkowski W., Półwiecze. Historia polityczna świata po 1945 r., 2002r., tom 2) Pajewski J., Historia powszechna 1871-1918, 1971r., tom 3) Patek A., Najnowsza historia świata 1945-1995, 1997r., tom
Uwagi