Logika

Logic

2019L

Kod przedmiotu1960N1-LOG
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak przedmiotów wprowadzających
Wymagania wstępnebrak wymagań wstępnych
Opis ćwiczeńPodstawy klasycznego rachunku zdań. Tautologie klasycznego rachunku zdań. Konsekwencja logiczna. Uzasadnianie twierdzeń. Rachunek nazw, sylogistyka Arystotelesa. Wynikanie logiczne. Sztuka argumentacji. Wypowiedź argumentacyjna. Ćwiczenia w budowaniu argumentów.
Opis wykładówDziały logiki: logika formalna, semiotyka, ogólna metodologia nauk. Podstawowe pojęcia dotyczące języka. Wybrane kategorie wyrażeń. Zdanie w sensie logiki, zasada sprzeczności, wybrane antynomie. Klasyczny rachunek zdań. Rachunek nazw, sylogistyka Arystotelesa. Uzasadnianie twierdzeń: wynikanie logiczne, wynikanie logiczne a analityczne, wynikanie a wnioskowanie, rodzaje wnioskowań. Definicje wyrażeń: rodzaje definicji, błędy w definiowaniu. Sztuka argumentacji: erystyka, retoryka, perswazja. Elementy logiki formalnej a sztuka przekonywania.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest pogłębienie u studenta umiejętności logicznego myślenia, analizy tekstów, umiejętności uzasadniania twierdzeń, a także przygotowanie studenta do udziału w dyskusji.
Literatura podstawowa1) Wajszczyk J., Wstep do logiki z ćwiczeniami, UWM, 2001, s. 273 2) Ziembiński Z., Logika praktyczna, PWN, 1997, s. 283 3) Stanosz B., Ćwiczenia z logiki, PWN, 2002, s. 179 4) Stanosz B., Wprowadzanie do logiki formalnej, PWN, 2002, s. 111 5) red. Lewandowski S., Machińska H., Malinowski A., Petzel J., Logika dla prawników, Lexis Nexis, 2009, s. 328 6) Tokarz M.,, Ćwiczenia z wnioskowania i argumentacji, Śląskie Wydawnictwo Naukowe, 2006, s. 152
Literatura uzupełniająca1) Cialdini R., wyd. One Press, Zasady wywierania wpływu na ludzi. Szkoła Cialdiniego., 2011r., tom 2) Bobryk J., wyd. PWN, Jak tworzyć rozmawiając. Skuteczność rozmowy., 1995r., tom 3) Malinowski A., wyd. LexisNexis, Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny., 2004r., tom 4) Nieznański E., wyd. C.H.Beck, Logika. Podstawy , język, uzasadnianie., 2006r., tom 5) Omyła M., wyd. WSiP Warszawa, Zarys logiki., 1995r., tom 6) Perelman CH., wyd. PWN, Logika prawnicza. Nowa retoryka., 1984r., tom 7) Pinkalski Z., wyd. Wolters Kluwer Polska Sp.z.o.o, Logika testy i zadania., 2007r., tom 8) Piotrowski R., wyd. Akademickie DIALOG, Logika elementarna dla szkół akademickich, 2005r., tom 9) Stanosz B., wyd. PWN, Ćwiczenia z logiki, 1999r., tom 10) Wajszczyk J., wyd. Książka i Wiedza, Jestem więc myślę. Łamigłówki logiczne., 2003r., tom
UwagiCelem przedmiotu jest pogłębienie u studenta umiejętności myślenia logicznego, analizy tekstów, umiejętności uzasadniania twierdzeń, a także przygotowanie studenta do udziału w dyskusji.