Logistyka w sytuacjach kryzysowych

Logistic in crisis situation

2020L

Kod przedmiotu1960N1-LWSK
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Ficoń K., Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał, t. , , 2011, s. 2) Ficoń K., Inżynieria zarządzania kryzysowego. Podejście systemowe, t. , , 2007, s. 3) Korzeniowski R., Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego, t. , , 2013, s. 4) Marszałek M., Sobolewski G., Majchrzak D., Zarządzanie kryzysowe w ujęciu narodowym i międzynarodowym, t. , , 2012, s. 5) Moch N., Współdziałanie Sił Zbrojnych RP z władzami cywilnymi w sytuacjach kryzysowych [w:] Zarządzanie kryzysowe, red. nauk. Sobolewski G., Majchrzak D., t. , , 2013, s. 6) Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych, t. , , 2009, s. 7) Szymonik A., Logistyka w bezpieczeństwie, t. , , 2010, s.
Literatura uzupełniająca
Uwagi