Przedmiot do wyboru

Monographic Lecture

2021Z

Kod przedmiotu1960N1-PDW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kozielecki, Konflikt teoria gier i psychologia , PWN, 1970 2) Haman, Gry wokół nas. Socjolog i teoria gier, Scholar, 2014 3) Malawski M., Wieczorek A., Sosnowska H., , Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych , PWN, 2004 4) Pietraś Z.J., Decydowanie polityczne , PWN, 2000 5) Piertaś, Teoria gier jako sposób analizy procesów , UMCS, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi