Polityka bezpieczeństwa

Security Policy

2019L

Kod przedmiotu1960N1-POBEZ
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceHistoria, Podstawy nauk o państwie i prawie
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza o elementach systemów bezpieczeństwa w wymiarze międzynarodowym i wewnętrznym
Opis ćwiczeńSpór o polską politykę wschodnią. Krytyka liberalnej wizji pozimnowojennego ładu międzynarodowego z pozycji doktryny realistycznej. Problematyka bezpieczeństwa we współczesnych relacjach polsko-rosyjskich. Diagnoza i prognoza polityki bezpieczeństwa USA, Chin, Indii, Japonii, Rosji i UE.
Opis wykładówRównowaga strategiczna izraelsko-arabska, z rejonie Zatoki Perskiej oraz w relacjach pakistańsko-indyjskich. Amerykańska strategia globalnej wojny z terroryzmem. Diagnoza i prognoza sytuacji geostrategicznej na zachodnim Pacyfiku. Geopolityczna niestabilność Azji. Problem "nowych światowych Bałkanów".
Cel kształceniaAnaliza i rozumienie najważniejszych zasad i struktur polityki bezpieczeństwa w świecie współczesnym
Literatura podstawowa1) G. Friedman, 1. Friedman George, Następna dekada, Kraków 2012. 2. Kagan Robert, Powrót historii i koniec marzeń, Poznań 2009. 3. Kaplan Robert D., Chiny. Geografia potęgi, „Przegląd Polityczny” 108/2011, s. 30-40. 4. Kissinger Henry, O Chinach, Wołowiec 2014. 5. Brzeziński Zbigniew, Strategiczna wizja, Kraków 2013. 6. Brzeziński Zbigniew, Wybór. Dominacja czy przywództwo?, Kraków 2004. 7. Pronińska Kamila, Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja. Geopolityka i ekonomia surowców energetycznych, Warszwa 2012. , Wydawnictwo literackie, 2012 2) R. Kagan, Powrót historii i koniec marzeń, Robis, 2009 3) Z. Brzeziński, Strategiczna wizja, Wydawnictwo literackie, 2013 4) R.Zięba i inni, Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Poltext, 2018
Literatura uzupełniająca1) , 9. Nowak Andrzej, Uległość czy niepodległość, Kraków 2014. 10. Nowak Andrzej, Strachy i Lachy. Przemiany polskiej pamięci 1982-2012, Kraków 2012. 11. Kuźniar Roman, Polityka wschodnia III RP – sukcesy pragmatyzmu, porażki prometeizmu, w: Polityka wschodnia Polski. Uwarunkowania, koncepcje, realizacja, pod red. A. Gila i T. Kapuśniaka, Lublin-Warszawa 2009. 12. Wieczorkiewicz Paweł, Między dwoma wrogami, Łomianki 2014. 13. Ferguson Niall, Kolos, Kraków 2014. 14. Kostrzewa Zorbas Grzegorz, Dlaczego grozi nam wojna światowa?, „W Sieci” nr 4 2016 25-31 stycznia 15. Wiśniewski Bartosz, Wybrane wątki dyskusji nad erozją potęgi Stanów Zjednoczonych, „Sprawy Międzynarodowe”, 2011/1, s. 29-46. 16. Sołdatow Andriej, KGB/FSB. Władcy Rosji, Warszawa 2015., ,
Uwagi