Prawne podstawy bezpieczeństwa

Legal Basis for Security

2019L

Kod przedmiotu1960N1-PPB
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bierzanek R., 2004r., "Prawo międzynarodowe publiczne", wyd. Lexis Nexis, Warszawa , 2) Prokop K., 2005r., "Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej", wyd. Temida, Białystok, 3) Izydorczyk J., 2004r., "Międzynarodowy Trybunał Karny", wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków, 4) Zieliński K., 2004r., "Bezpieczeństwo obywateli podczas kryzysów niemilitarnych oraz reagowanie w razie katastrof i klęsk żywiołowych .", wyd. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 5) Żakiewicz A., 2002r., "Bezpieczeństwo publiczne u progu XXI, .", wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław.
Literatura uzupełniająca
Uwagi