Praktyka

Practical Training

2021Z

Kod przedmiotu1960N1-PRAKT
Punkty ECTS 6,5
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzająceEtykieta, Szkolenie BHP
Wymagania wstępnePodstawowe kompetencje komunikacyjne i kooperacyjne
Opis ćwiczeńInstrukcja praktyk
Opis wykładówRegulamin praktyk
Cel kształceniaZapoznanie ze specyfiką zawodu wynikającą ze studiowanego kierunku
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) .............., ................., .............., ..........
UwagiUwagi techniczne