Polityka społeczna i gospodarcza

Social and Economic Policy

2020L

Kod przedmiotu1960N1-PSIG
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) red. M. Lavalette, A. Pratt, , Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, problemy , Warszawa, 2010 2) red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Warszawa, 2008 3) B. Winiarski, Polityka gospodarcza, , Warszawa, 2002 4) A. Horodecka, Ewolucja celów polityki gospodarczej. Rola zmian otoczenia. , Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi