Stosunki dyplomatyczne i konsularne

Diplomatic and Consular Relations

2021L

Kod przedmiotu1960N1-SDIK
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceMiędzynarodowe stosunki polityczne, Polityka zagraniczna RP
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu przedmiotow wprowadzajacych
Opis ćwiczeń1. Normy regulujące stosunki dyplomatyczne i konsularne - prawo dyplomatyczne i jego źródła, prawo konsularne i jego źródła (konwencje wiedeńskie) 2. Prawo legacji i prawo konsulatu (podmioty prawa) 3. Problem przedstawicielstw dyplomatycznych - klasyfikacja członków misji dyplomatycznych i konsularnych, szefów misji, korpus dyplomatyczny, dziekan korpusu, dyplomacja wojskowa 4. Funkcje dyplomatyczne 5. Przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne – jako wyraz szczególnej sytuacji prawnej personelu dyplomatycznego w państwie przyjmującym i jej uzasadnienie, rodzaje i zakres obowiązywania (podmiotowy, terytorialny i czasowy).
Opis wykładów1. Dyplomacja - etymologia, definicje, formy i rodzaje dyplomacji 2. Z dziejów dyplomacji - rys historyczny, ewolucja form dyplomatycznych 3. Organizacja polskiej służby zagranicznej 4. Istota stosunków konsularnych - podmioty uprawnione są do wykonywania funkcji konsularnych, zakres terytorialny i czasowy wykonywania funkcji konsularnych, opłaty konsularne, funkcje konsularne o charakterze ogólnym oraz szczegółowym 5. Protokół dyplomatyczny – istota i zastosowanie; pierwszeństwo (precedencja), ceremoniały, tytulatura, umowy, wizyty, ubiory odpowiednie do okazji, zaproszenia, rodzaje przyjęć, etykieta przy stole.
Cel kształceniaCelem zajęć jest zapoznanie studenta z istotą dyplomacji, podmiotami i formami prawa legacji, stopniami dyplomatycznymi i konsularnymi, przywilejami dyplomatycznymi i konsularnymi, podstawowymi zasadami protokołu dyplomatycznego oraz poszerzenie wiedzy na temat organizacji i funkcjonowania polskiej służby zagranicznej, w tym czynności konsularnych.
Literatura podstawowa1) Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa, 2012 2) Surmacz, Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy, struktury, funkcje, Lublin, 2015
Literatura uzupełniająca1) Frelek, wyd. Toruń, Dzieje dyplomacji. Zarys historii stosunków międzynarodowych, 2006r., tom 2) Bogucki i in., wyd. Warszawa, Funkcje konsulów RP: komentarz, 2015r., tom 3) red. B. Surmacz, wyd. Lublin, Nowe oblicza dyplomacji, 2013r., tom 4) Przyborowska-Klimczak, Staszewski, wyd. Lublin, Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wybór dokumentów, 2005r., tom 5) Sutor, wyd. Warszawa, Leksykon dyplomatyczny, 2010r., tom 6) Orłowski, wyd. Warszawa, Protokół dyplomatyczny: miedzy tradycją a nowoczesnością, 2015r., tom 7) Gawłowicz, wyd. Warszawa, Międzynarodowe prawo dyplomatyczne, 2011r., tom 8) Szczepanik, wyd. Warszawa, Kształtowanie bezpieczeństwa RP przez dyplomację wojskową, 2012r., tom 9) Bortnowski, wyd. Toruń, Współczesny protokół dyplomatyczny savoir-vivre i ceremoniał w praktyce, 2012r., tom 10) red. M. Wilk, wyd. Łódź, Dyplomacja, 2002r., tom 11) Miłosz, wyd. Warszawa, Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny: teoria i praktyka, 2011r., tom
Uwagi