Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 1

2020L

Kod przedmiotu1960N1-SEMDYP1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żebrowski W., Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, INP UWM, 2008 2) Babbie E.,, Badania społeczne w praktyce, PWN, 2003 3) Korzeniowski R, Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego, INP UWM, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi