Seminarium dyplomowe i praca dyplomowa 3

2021L

Kod przedmiotu1960N1-SEMDYP3
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Żebrowski Waldemar, Technika pisania prac licencjackich i magisterskich, INP UWM, 2008 2) Babbie Earl, Badania społeczne w praktyce, PWN, 2003 3) Korzeniowski Ryszard, Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego, INP UWM, 2013
Literatura uzupełniająca
Uwagi