Służby specjalne a terroryzm

Special Services and Terrorism

2021L

Kod przedmiotu1960N1-SST
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceTeoria bezpieczeństwa, Prawne podstawy bezpieczeństwa, Polityka bezpieczeństwa, System bezpieczeństw
Wymagania wstępneWiedza podstawowa z zakresu przedmiotu wprowadzającego
Opis ćwiczeńWspółdziałanie służb specjalnych w systemie bezpieczeństwa. System informacji służb wywiadu i kontrwywiadu. Udział służb specjalnych w operacjach pokojowych i wojskowych. Historia służb specjalnych w Polsce. Organizacja służb specjalnych w Polsce współczesnej. Praca wywiadowcza. Służby specjalne a terroryzm. Rodzaje terroryzmu. CIA, Mossad, FBI, ABW, KGB - a terroryzm.
Opis wykładówPojęcie służb specjalnych. Zakres działania służb specjalnych. Historia światowa służb specjalnych. Służby specjalne a terroryzm islamski. Współczesne środowisko bezpieczeństwa. Zarządzanie strategiczne służbami wywiadu i kontrwywiadu.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przedstawienie roli i znaczenia służb specjalnych w walce z terroryzmem
Literatura podstawowa1) Grzegorowski Zbigniew , 2013r., " Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego", wyd. warszawa, 2) Rdzanek Grzegorz (red.) , 2009r., " Służby specjalne : przeszłość i teraźniejszość", wyd. warszawa, 3) Cymerski Jarosław, 2013r., " Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej", wyd. warszawa.
Literatura uzupełniająca1) Christopher A., Mitrochin W., wyd. Dom Wydawniczy REBIS, Archiwum Mitrochina: KGB w Europie i na Zachodzie, 2009r., tom 2) Gałek B., Minkina M., wyd. Oficyna Wydawnicza RYTM, Kłamstwo i podstęp we współczesnym świecie , 2015r., tom 3) Christopher A., Mitrochin W., wyd. Dom Wydawniczy REBIS, Archiwum Mitrochina: KGB i świat, 2006r., tom 4) Siemiątkowski Z., wyd. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Wywiad a władza : wywiad cywilny w systemie sprawowania władzy politycznej PRL, 2009r., tom 5) Hastings M., wyd. Wydawnictwo Literackie, Tajna wojna 1939-1945 : szpiedzy, szyfry i partyzanci, 2017r., tom
Uwagi