Terroryzm a bezpieczeństwo narodowe

Terrorism and Natonal Security

2021Z

Kod przedmiotu1960N1-TABN
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceWSTĘP DO NAUKI O PAŃSTWIE I PRAWIE, PODSTAWY POLITOLOGII, METODY BADAŃ POLITOLOGICZNYCH, MYŚL POLITYCZNA DO KOŃCA XVIII W, WSPÓŁCZESNE DOKTRYNY POLITYCZNE.
Wymagania wstępneWIADOMOŚCI Z HISTORII I GEOGRAFII Z ZAKRESU SZKOŁY ŚREDNIEJ
Opis ćwiczeńAkty terroryzmu na terytorium Polski w okresie międzywojennym; Zamachy terrorystuyczne w Europie w XXI w.; Zagrożenia związane z napływem nielegalnej imigracji do krajów UE; Dżihadyści z Polski;
Opis wykładówDEFINICJE TERRORYZMU. WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI TERRORYZMU. ZAGROŻENIA, PROBLEMY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA. HISTORIA TERRORYZMU. TERRORYZM A UGRUPOWANIA PRZESTĘPCZE. RODZAJE TERRORYZMU I JEGO ODMIANY. TERRORYZM A PRAWO MIĘDZYNARODOWE. ORGANIZACJE TERRORYSTYCZNE. ASPEKTY FINANSOWE TERRORYZMU, JEGO FINANSOWANIE, REKRUTACJA. BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE A TERRORYZM. TERRORYZM A PRZESTRZEŃ WIRTUALNA. OCHRONA INFORMACJI A TERRORYZM. TERRORYZM A GEOPOLITYKA. GEODANE I GEOINFORMACJA. STRATEGIE BEZPIECZEŃSTWA. KONCEPCJA SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO. DIAGNOZA OBECNEGO STANU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO POLSKI.KWESTIE TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ, PRZETRWANIA DEMOGRAFICZNEGO, PRZETRWANIA I BEZPIECZEŃSTWA KULTURY NARODOWEJ I GOSPODARKI.
Cel kształceniaCelem nauczania przedmiotu jest wyposażenie studenta w podstawową wiedzę na temat badań nad terroryzmem międzynarodowym jako dyscypliny naukowej oraz poznanie przez słuchacza zagrożeń i wyzwań współczesnego świata w kontekście szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwowego. Opanowanie podstaw tego przedmiotu powinno dać studentowi narzędzie intelektualne pomocne w dalszym studiowaniu, wiedzę na temat historii terroryzmu, orientację w zagadnieniach jego finansowania, organizacji terrorystycznych, podstaw międzynarodowego prawa w tym zakresie, doktryn politycznych zawierających ideologię terroryzmu. Umożliwi to niewątpliwie dalsze przyswajanie wiedzy oraz jej klasyfikację jak też możliwość powiązania wiadomości z różnych dyscyplin naukowych poznanych w czasie studiów.
Literatura podstawowa1) Stempień M., Państwo Islamskie : nowe oblicze terroryzmu?, Oficyna Wydawnicza RYTM, 2018 2) Townshend Ch., Terroryzm, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018 3) Zubrzycki W., Tak zwany terroryzm, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2017 4) Wojciechowski S., Zrozumieć współczesny terroryzm: wybrane aspekty fenomenu, Difin, 2017 5) Grabowski T., Terroryzm północnokaukaski: źródła, przejawy i przeciwdziałanie zjawisku, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2017
Literatura uzupełniająca1) Zimny M., wyd. Difin, Terroryzm samobójczy: fakty, geneza, analiza, 2017r., tom 2) Wejkszner A., wyd. Difin, Globalna sieć Al-Kaidy: nowe państwo islamskie?, 2017r., tom 3) Mazurek W., wyd. Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, Brudny terroryzm : zagrożenia terrorystyczne w energetyce jądrowej, 2018r., tom 4) Zasuń A., wyd. Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Polityczny islam : między religią polityczną a instrumentalizacją religii w polityce, 2018r., tom 5) Gasztold Seń P., wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Zabójcze układy : służby PRL i międzynarodowy terroryzm, 2017r., tom
Uwagi-