Teoria bezpieczeństwa

Theory of security

2019Z

Kod przedmiotu1960N1-TBEZP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Warszawa, 2005 2) R. Zięba, Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie , Warszawa, 2008 3) J. Wolanin, Zarys teorii bezpieczeństwa obywateli: ochrona ludności na czas pokoju, , Warszawa, 2006 4) S. Dębski, B. Górka-Winter,, Kryteria bezpieczeństwa międzynarodowego państwa, Warszawa, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi