Terroryzm międzynarodowy

International Terrorism

2020L

Kod przedmiotu1960N1-TERM
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzająceSystem bezpieczeństwa narodowego
Wymagania wstępnePodstawowa znajomość nt. systemu bezpieczeństwa państwa
Opis ćwiczeńZagrożenie terrorystyczne w Europie. Terroryzm bliskowschodni. Terroryzm na kontynencie afrykańskim. Terroryzm w Azji. Al-Kaida i Państwo Islamskie.
Opis wykładówGeneza terroryzmu. Rodzaje terroryzmu. Przyczyny współczesnego terroryzmu. Skutki terroryzmu dla bezpieczeństwa państw. Zapobieganie i zwalczanie terroryzmu. Psychologiczne przesłanki terroryzmu.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przedstawienie wiedzy na temat wpływu terroryzmu na bezpieczeństwo państwa
Literatura podstawowa1) Adamski J., Nowe technologie w służbie terrorystów , Wydawnictwo TRIO, 2007 2) Wojciechowski S., Osiewicz P., Zrozumieć współczesny terroryzm: wybrane aspekty fenomenu, Difin, 2017 3) Domański T., Międzynarodowe oblicza terroryzmu : ujęcie interdyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 4) Lasota M., Arena samobójców : wybrane aspekty terroryzmu i terroryzmu samobójczego, AON, 2017 5) Ciekanowski Z., Bezpieczeństwo państwa w obliczu współczesnych zagrożeń, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2017
Literatura uzupełniająca1) -, wyd. -, Tomasz Aleksandrowicz, Terroryzm międzynarodowy, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008; Krzysztof Liedel, Terroryzm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009;, -r., tom
Uwagi