Wojny i konflikty międzynarodowe

Wars and international conflicts

2021L

Kod przedmiotu1960N1-WIKM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) K. Kubiak, Wojny, konflikty i punkty zapalne na świecie, Warszawa, 2007 2) J. Reginia-Zacharski, R. Łoś, Współczesne konflikty zbrojne, Warszawa, 2010 3) J. Reginia-Zacharski, Wojna w świecie współczesnym, Łódź, 2014 4) J. Odziemkowski, Konflikty międzynarodowe po 1945 roku, Warszawa, 2011 5) W. Malendowski (red.), Spory i konlikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, Wrocław, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi