Wiedza o państwie i prawie

Knowledge of State and Law

2019Z

Kod przedmiotu1960N1-WOPIP
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) S. Opara, D. Radziszewska-Szczepaniak, A. Żukowski, 2005r., "Podstawowe kategorie polityki", wyd. INP UWM, 2) B. Szmulik, M. Żmigrodzki, 2006r., "Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce", wyd. UMCS, 3) K.A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, 2007r., "Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych", 4) L. Grzonka, A. Korybski, 2014r., "Wiedza o państwie i prawie", wyd. Lex.
Literatura uzupełniająca
Uwagi