Wykład monograficzny

Monographic Lecture

2020L

Kod przedmiotu1960N1-WYKMON
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) żukowski, 1. Podstawowe kategorie bezpieczenstwa narodowego. Pod redakcja A. Zukowskiego, M. Hartlinskiego, W.T. Modzelewskiego, J. Wieclawskiego. 2015, wyd.Olsztyn. 2. P. Wawrzyk, 2012r., Bezpieczenstwo wewnetrzne Unii Europejskiej, wyd. Warszawa. 3. T. Aleksandrowicz, 2011r., Bezpieczenstwo w Unii Europejskiej, wyd. Warszawa. 4. A. Domagala, 2011r., Integracja Polski z Unia Europejska, wyd. Warszawa. 5. M. Witkowska, 2008r., Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, wyd. Warsawa. , OLsztyn, 2015 2) Sokala, 1) Sokala A., 2010r., "Administracja wyborcza w obowiązującym prawie polskim: struktura organizacyjna, charakter prawny, kompetencje", wyd. Toruń, 2) Żukowski A. , 1999r., "Systemy wyborcze. wprowadzenie.", wyd. Olsztyn, 3) Sokala A., 2013r., "Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych", wyd. Warszawa, 4) Akt prawny Rady Europy opinia Nr 190/2002, "Kodeks dobrej praktyki w sprawach wyborczych", 5) U.S. Agency for International Development, 2013r., "Best practices in electoralsecurity. A guide for democracy, human rights and gavernance programming", wyd. Washington., Warszawa, 2010 3) Żukowski, Systemy wyborcze, Olsztyn, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi