Prawne podstawy bezpieczeństwa

Legal Basis for Security

2017L

Kod przedmiotu1960S1-PPB
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającenauk ao państwie i prawie
Wymagania wstępnepodstwowa wiedza o prawie
Opis ćwiczeńanaliza podstawowych instrumentów prawnych w zakresie prawa obronnego RP; kompetencje organów władzy w zakresie obronności RP;
Opis wykładówKonstytucyjne podstawy obronności RP; kompetencje konstytucyjnych organów władzy w zakresie obronności RP; czas i stan wojny - pojęcie; stany nadzwyczajne w RP; dokumenty rządowe w zakresie obronności RP; reformowanie SZ RP i dowodzenia
Cel kształceniaPoznanie podstaw prawnych systemu obrony RP.
Literatura podstawowa1) Bierzanek R., 2004r., "Prawo międzynarodowe publiczne", wyd. Lexis Nexis, Warszawa , 2) Prokop K., 2005r., "Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej", wyd. Temida, Białystok, 3) Izydorczyk J., 2004r., "Międzynarodowy Trybunał Karny", wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków, 4) Zieliński K., 2004r., "Bezpieczeństwo obywateli podczas kryzysów niemilitarnych oraz reagowanie w razie katastrof i klęsk żywiołowych .", wyd. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, 5) Żakiewicz A., 2002r., "Bezpieczeństwo publiczne u progu XXI, .", wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław.
Literatura uzupełniająca1) Ciecierski Marek (red. nauk.) , Bezpieczeństwo państwa i jego zagrożenia w zmieniającej się rzeczywistości społecznej, kulturowej i prawnej, t. , Warszawa, 2017, s. 2) Bojarski Krzysztof, , Współdziałanie administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w sferze bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu administracyjno-prawnym, t. , warszawa, 2017, s.
Uwagi